Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Ivone Bergsma coaching en consult, gevestigd aan Richtershof 3, 4013 CK Kapel-Avezaath, mobiel nummer 0655366079, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ivone Bergsma is de functionaris gegevensbescherming. Ze is te bereiken via info@ivonebergsma.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Ivone Bergsma coaching en consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Ivone Bergsma coaching en consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Het afhandelen van uw betaling
Ivone Bergsma coaching en consult neemt geen deel aan geautomatiseerde verwerkingen.
Ivone Bergsma coaching en consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ivone Bergsma coaching en consult verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

COOKIES
Ivone Bergsma coaching en consult gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN,AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen via info@ivonebergsma.nl tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.
Ivone Bergsma coaching en consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Ivone Bergsma coaching en consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveligd zijn, neem dan contact op met info@ivonebergsma.nl.